Chính sách bảo mật

Censor cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

    • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
    • Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google ví dụ như tiếp thị lại khách hàng dựa theo hành vi của khách hàng.
    • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

Xem thêm các 99+ Jordan 1 được phân phối chính hãng tại Censor: